Betingelser

Del 1

Vilkår & Betingelser

Nærværende handelsbetingelser er gældende for samtlige aftaler indgået med Strauss Systems (herefter kaldet SS), medmindre andet er skriftligt og udtrykkeligt aftalt.

Ved at benytte dig af Strauss Systems (SS) services, accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.

Vores privatlivspolitik 01/01 2023

Hvem behandler dine personoplysninger?

Dataansvarlig: Strauss Compagniet ApS. Ved spørgsmål kontakt dataansvarlig Carsten Strauss: strauss@strauss.dk

Dine personoplysninger (Navn, mobil nr., e-mail) vil kun bliver brugt i forbindelse af Strauss Skrædderi ordreservice. Din SMS/email vil blive brugt til at sende dig ordrebekræftelse, ordreopdatering og ordrekvittering. SS opbevarer dine data (Navn, mobil nr., e-mail) i 6 måneder, herefter vil de blive anonymiseret.

For at kunne afhente og levere skræddervarer, vaske- og rensetøj på privatadresser, ved brug af ekstern logistisk partner eller pakkeshops, skal du give samtykke til at vi må videregive dine oplysninger til 3. mand.

Formål:

 • For fysisk at levere vores service
 • For at kunne kommunikere med dig i forbindelse ved køb af vores service
 • For at kunne markedsføre os via nyhedsbreve (kun ved samtykke)
 • For at lette bestillingsprocedure på vores hjemmeside
 • For at kunne lave statistik af købsadfærd

Almindelige personoplysninger (kontakt oplysninger):

 • Navn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email

Betaling

Betaling finder sted forud. Prisen for reparationen, omforandringen, tilretningen er den pris der fremgår af SS prisliste eller aftale ved indlevering. SS tager forbehold for at kunne ændre prisen inden arbejdet går igang eller afslå at lave varen efter gennemgang af arbejdet, såfremt det viser sig ikke at kunne laves til den aftalte pris.

Opbevaring

De indleverede genstande skal afhentes inden for 3 måneder efter afhentningsdatoen. Hvis genstande ikke afhentes indenfor 3 måneder og SS eller købsstedet ikke har kunnet komme i kontakt med kunden, kan SS sælge, bortauktionere eller bortgive genstanden.

Forsinkelse eller bortkomne genstande

Strauss Skrædderi tager forbehold for forsinkelse eller bortkomne genstande, også selvom en specifik dato og tidspunkt er blevet aftalt. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning (se afsnit for Erstatning) før end 30 dage efter aftalt dato for færdiggørelse.

Forsikring

Ved bortkomst eller fejlbehandling har SS ansvarsforsikring iht. Forbrugerstyrelsens normer.

Ved tyveri/brand/vandskade på SS  domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne

Erstatning

Erstatning af ødelagte eller bortkomne emner, som følge af Strauss Skrædderi’ ansvar, dækkes afSS’ ansvarsforsikring – se afsnittet ”Forsikring”.

Forsikringsselskabet kræver dokumentation i form af kvittering for det erstatningspligtige og erstatter ikke til nypris, men tager udgangspunkt i alder og levetid for det pågældende.

SS dækker ikke tilhørende dele til ødelagte eller bortkomne emner. Eksempelvis hvis et bælte til en frakke eller bukserne til et jakkesæt bortkommer eller ødelægges, er det kun bæltet og/eller bukserne der erstattes, ikke frakken og/eller habitjakken.

Såfremt SS er pligtig til at betale skadeserstatning, er SS’ hæftelse begrænset til det laveste af (1) Effekternes nuværende kontantværdi (vurdering ud fra (a) tøjets alder ved beskadigelse (b) tøjets forventede levealder (c) tøjets stand ved beskadigelsen (d) tøjets nypris). SS hæfter ikke for følgeskader eller indirekte tab.

Ved skadeserstatning refunderes beløbet for arbejdet ikke – udelukkende den skadeserstatning kunden kommer frem til med forsikringsselskabet.

Del 2

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når du har givet dit samtykke.
 • Når behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse.
 • Når behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne forfølge følgende legitime interesser:

 • For at kunne sende dig markedsføringsretligt materiale, herunder vores nyhedsbrev. (Kun ved samtykke)
 • For at kunne levere de tjenester, services eller produkter, som du, kommunen eller din virksomhed efterspørger, når vi har indgået aftale med din arbejdsgiver herom.

Hvem kan vi videregive dine personoplysninger til?

Vi kan generelt videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Leverandører og andre tredjeparter, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser (herunder underleverandører) m.v.).

Derudover kan vi i tilfælde af, at vi sælger aktiver eller forretningsaktiviteter videregive dine personoplysninger til den potentielle køber af sådanne aktiver eller forretningsaktiviteter, herunder hvis vi sælger alle vores aktiver eller forretningsaktiviteter til en tredjepart.

Hvilke lande udenfor eu/eøs kan vi overføre personoplysninger til?

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre vi specifikt oplyser dig om dette.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for:

 • At levere vores service
 • At forfølge øvrige legitime formål, herunder at sende dig markedsføringsretligt materiale (Kun ved samtygge).
 • I dog max 6 måneder hvorefter de anonymiseres.

Derudover vil vi opbevare personoplysninger, så længe det er påkrævet i henhold til gældende ret, herunder når vi efter bogføringsloven er pålagt at opbevare visse oplysninger.

Hvilke rettigheder har du?

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne, ligesom det ikke er sikkert, at vi i alle tilfælde kan give dig fuld indsigt i dine personoplysninger, da disse kan være tilknyttet andre fortrolige oplysninger, som vi ikke må dele.

Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du ønsker at kontakte os, indgive en klage over hvordan vi behandler dine personoplysninger eller i øvrigt gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at sende en email til strauss@strauss.dk

Hvad sker der, hvis vi ændrer vores privatlivspolitik?

Eventuelle fremtidige ændringer til denne privatlivspolitik vil blive offentliggjort på denne hjemmeside. Vi angiver tidspunktet for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik øverst i privatlivspolitikken.

Vores handelsbetinger opdateret d. 01/01-2023.

Generelt

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af Skrædder / rense- og vaskeservice hos Strauss Systems (herefter kaldet SS) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling.

Det påhviler Kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

Kunden skal være mindst 16 år for at benytte services, der udbydes af Strauss Systems. Ved brug af Strauss Systems bekræfter kunden, at kunden er fyldt 16 år.

Betaling

Betalinger på Strauss Systems  sker ved brug af alm. betalings muligheder.

Kunden er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil Kunden blive informeret om den manglende betaling, hvorefter Kunden vil kunne tilmelde sig betaling via en anden konto.

Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

Hvis Strauss Systems er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takster.

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter.

Bestilling

Ved bestilling skal Kunden betale med et kreditkort eller MobilePay, og Kunden giver samtidig tilladelse til, at betaling for nye bestillinger automatisk bliver trukket fra den konto, som Kunden har oplyst ved oprettelsen. Betalingen bliver trukket efter tilbagelevering af tøjet. Kunden kan til enhver tid ændre sine kort- og konto-oplysninger.

Deaktivér konto

Kunden kan til enhver tid deaktivere sin konto. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra kundens betalingskort før kunden igen aktivt laver en bestilling.

Prisændringer

Prisændringer kan ændres med 24 timers varsel, hvor der naturligvis tages forbehold for eventuelle igangværende bestillinger. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til ikke at benytte services i Strauss systems

Det er Kundens eget ansvar, at holde sig opdateret med Strauss Systems prisliste.

Fortrydelsesret

Kunden kan til enhver tid fortryde sin bestilling.

Reklamation

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles SS indenfor 3 dage, fra Kunden modtager sit tøj tilbage fra behandling hos SS. Varen kan efterfølgende returneres for reparation. eller efter aftale evt. kreditering.

Ved Rens / Vask af varer

Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen.
Ved reklamation over ikke-fjernede pletter, behandles tøjet igen uden beregning.

Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre – falmede farver – mistede/ødelagte knapper, lynlåse, spænder, bælter, paletter, perler m.m.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.

Tyveri

Ved tyveri/brand/vandskade på leverandørernes domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.

Ved tyveri fra leverandørernes vogne, dækker leverandørernes forsikringsselskab.

Erstatning ved beskadiget tøj

Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås. Strauss Systems (SS) ansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra fire kriterier:

 • dokumentation for køb
  § tøjets alder ved beskadigelse
  § tøjets nypris

Erstatning ved bortkommen tøj

Skulle vi ende i en situation, hvor tøjet er bortkommen eller på anden vis ikke er til at finde, vil SS forbeholde sig ret til at have 30 dage til at genfinde den bortkomne genstand.

Er genstanden endnu ikke fundet efter 30 dage, vil der indledes en sag om erstatning af den bortkomne genstand. SS  ansættelse af erstatning ved bortkommen tøj, sker ud fra følgende kritterier:

 • tøjets nypris (købsbevis/kontoudtog)
  § tøjets alder ved bortkommelse

Er den bortkomne genstand en del af et sæt, eller flere dele, vil det undersøges hvorvidt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare. Såfremt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare, tager SS´S forbehold for rettidig levering fra 3. part. Dog vil SS  bestræbe sig efter, at fremskaffe varen indenfor rimelig tid.

Såfremt SS ikke kan fremskaffe en tilsvarende vare, som er en del af et sæt eller flere dele, vil SS erstatte hele sortimentet.

Forbehold for ændringer

Strauss systems (SS) forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Det er Kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på ss’ betingelser og vilkår.

Levering

Levering anses for sket, når tøjet er leveret på kundens indtastede adressen, og kunden har modtaget sit tøj. Vælger Kunden, at tøjet må stilles (efterlades ved døren) har Kunden selv ansvaret for tøjet så snart chaufføreren har stillet tøjet på modtager-adressen. Skulle Kunden ikke være tilstede under modtagelsen af en bestilling, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostningerne til genkørsel af tøjet. Det gælder også hvis der nægtes modtagelse af en bestilling, aftales senere levering med SS support på 71 99 90 29. Det tilstræbes at tøjet leveres på aftalte dato og tidspunkt.

Med mindre andet er angivet er forventet leveringstid 24-48 timer.
SS leverer alle ugens dage, men tager forbehold for ændrede afhentnings- og/eller leveringstider ved eventuelle mærke- og helligdage.

Ikke til stede på adressen

Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at være tilstede på sin adresse indenfor aftalte tidsinterval.
Dertil er det Kundens eget ansvar at oplyse om navne på dørtelefon, såfremt Kundens eget navn ikke fremgår.

Er Kunden ikke til stede ved afhentning eller levering, kontaktes Kunden på det indtastede telefonnummer.
Lykkes det ikke chaufføreren at få kontakt på hverken Kundens adresse eller telefonnummer, pålægges et gebyr på 99 kr.

Aftaleindgåelse og kvittering

Ved oprettelse af bruger modtager Kunden en bekræftelse via e-mail. Kunden bør gemme denne e-mail, da bekræftelsen er Kundens bevis for Kundens aktivitet på www.strauss.dk. Bekræftelsen svarer til indholdet af den dokumentation, som SS opbevarer som bevis for den indgåede aftale. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk eller engelsk, og er underlagt dansk ret.

Ansvarsfraskrivelse

SS vil bestræbe sig på at levere som aftalt.

SS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Kundeservice

Ved spørgsmål, fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til: Strauss systems
e-mail: strauss@strauss.dk

Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden er underlagt dansk lov.

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, og evt. kopi af forudgående korrespondance mv.

Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter Kunden samtidig, at Kunden ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. ‘I konkurrence med’ defineres ved, at Kunden arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som yder rense- eller vaskeservice til private og/eller virksomheder. Alt software, design, arkitektur, tekst o. Lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren, og kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

Strauss systems + Medlemskaber

Ved tilmelding af et medlemskab hos SS, accepterer Kunden samtidig betingelser for SS’ services. Kunden betaler altid forud for sit medlemskab, og beløbet bliver automatisk trukket via Kundens betalingskort hver måned. Kunden kan til enhver tid afmelde sit medlemskab, som skal ske skriftligt via strauss@strauss.dk. Der er ingen binding eller gebyrer forbundet med opsigelsen af sit medlemskab. Ligeledes vil der ikke kompenseres for et allerede betalt medlemskab, hvis medlemskabet opsiges før endt måned.

Personlige ejendele

SS kan ikke stilles til ansvar for tab af Kundens personlige ejendele i forbindelse med brug af SS services. Derfor anbefales det, at Kunden altid tømmer lommer, ærmer mm. for personlige egendele.

Periode for beholdning af personlige ejendele

SS forbeholder sig retten til at tømme intern beholdning af personlige ejendele, såfremt vi ikke har hørt fra den pågældende ejer i 3 måneder fra seneste leveringsdato.

QR-koder samt mærkning af artikler for skrædder / vaske / rensetøj

SS forbeholder sig retten til at mærke alle artikler, der indleveres. Anmærkningen er en såkaldt QR-kode, og påsættes på artiklens inderside.